Skip to content

genom digital ESG

 

Ett företag som tillverkar snabbrörliga konsumtionsvaror valde att prioritera ESG. De införde Sustainability Master för att klara utmaningar med datainsamling och regelefterlevnad.

cookie
Sätta upp mål och underlätta utförandet

Driva på hållbara framsteg

Hållbarhetschefen på företaget för snabbrörliga konsumtionsvaror insåg snabbt hur viktigt det var att anpassa sig till FN:s mål för hållbar utveckling (SDG) för att lyckas med sin verksamhet.

De tog redan proaktivt itu med utmaningar som t.ex. att minska matsvinnet, utsläppen och energianvändningen, garantera säkerheten för fabriksarbetarna och främja medarbetarnas engagemang.

Men de strävade efter att förbättra sitt arbete mot bakgrund av det kommande direktivet för företags hållbarhetsrapportering (CSRD) och för att optimera sitt arbete och sina resurser och säkerställa att värdefull tid lades på att implementera effektiva åtgärder.

cookie
Lyckas med hållbarhet

Ett skräddarsytt tillvägagångssätt

Vi samarbetade för att utveckla en anpassad ESG-lösning och integrerade vår plattform i deras system för enklare datainsamling samt ökad tydlighet och effektivitet.

Relevanta KPI:er anpassades till målen och visades på en dynamisk panel för övervakning i realtid. Anpassade SDG-instrumentpaneler, rapporter med ett enda klick och insyn i enlighet med GRI avsågs för intressenter.

Vi effektiviserade genomförandet med en initiativpanel som är integrerad med Microsoft-verktyg, vilket möjliggör effektivt samarbete, snabbare arbetsflöden och användarvänliga åtgärder.

Approach
Guidance
Heltäckande support

En skräddarsydd vägledning

Under implementeringsfasen hade företaget som tillverkar snabbrörliga konsumtionsvaror och vårt team ett nära samarbete. Vårt strukturerade tillvägagångssätt identifierar förbättringsområden.

Vi erbjöd omfattande vägledning och support med ett strukturerat tillvägagångssätt med fyra workshopar för att identifiera förbättringsområden och utforma en datadriven åtgärdsplan.

Utmaningar hanterades genom regelbundna kontroller och en anpassningsbar och effektiv implementeringsplan som var i linje med företagets mål.

Guidance-1
Möjliggöra förändring, effektivisera processer, driva på effekten

Uppnå imponerande resultat

Vår lösning förändrade företagets hållbarhetsresa genom att ersätta manuell datainsamling, ge insyn i realtid, tydliggöra och förenkla rapporteringen av regelefterlevnad.

Dessutom påskyndade vår lösning arbetet med att minska avfall, implementerade säkerhetsprotokoll och främjade medarbetarnas engagemang genom anpassade PowerApps.

Vi fick företaget att driva på förändringar, befria dem från manuella processer och allokera mer resurser för hållbarhetsmål. Genom att använda vår lösning öppnade man upp för nya möjligheter.

Results

Boka en demo

Ta ett avgörande steg mot att uppnå dina ESG-mål, minska riskerna och skapa en mer hållbar framtid. Boka en demo i dag!