Skip to content

Fördelarna med automatiserad ESG

 

Sustainability Master inkluderar allt. Från att göra bedömningar till sätta upp mål och från att mäta framsteg till att rapportera om efterlevnad.

Stärk ditt team på vägen mot en grönare framtid

Lösningar för en hållbar verksamhet

Sustainability Master omfattar en rad olika moduler som hjälper dig på din hållbarhetsresa. ESG Master täcker hela din portfölj, medan specifika moduler för utsläpp, energi, hälsa och säkerhet samt mångfald och inkludering fokuserar på miljömässiga och sociala aspekter.

esg_pc

ESG Master

Ger företag möjlighet att sömlöst integrera ESG-principer och säkerställa hållbara strategier och en hållbar verksamhet.

emission

Emission Master

Hjälper företag att minska koldioxidutsläppen som högsta prioritet och nå deras hållbarhetsmål.

energey_master

Energy Master

Hjälper företag att förändra energianvändningen, främja effektivitet och övergången till förnybara källor.

2

Waste Master

Stödjer företag med slimmade och optimala produktionsprocesser, vilket leder till mindre avfall och högre lönsamhet.

4

Diversity & Inclusion Master

Främjar framgång genom olika talang-, jämlikhets- och inkluderingsinitiativ som främjar glädje och en positiv attityd.

Be_a_Partner

Health & Safety Master

Främjar en säker och hälsosam arbetsmiljö som både säkerställer medarbetarnas välbefinnande och hållbar produktivitet.

Din väg till att lyckas med hållbarhet

Ren ESG-verksamhet

Dubbel väsentlighet

Identifiera vilka ämnen som är väsentliga för din organisation med praktiska verktyg som automatiserar mekaniken i den här analysen. Våra verktyg och vår expertis hjälper dig genom processen inom några veckor. Dubbel väsentlighet är grunden för hela efterlevnaden av CSRD.

Leverantörsbedömning

 

Förstå dina leverantörers ESG-mognadsnivå. Underlätta insamlingen av leverantörsdata med vår experthjälp. Konfigurera automatiserade arbetsflöden för att samla in data via uppladdningar, enkäter, formulär eller API-integreringar. När data samlas in utlöses inbyggda (emissions)mätningar.

Efterlevnadsrapportering

 

Säkerställ att globala ESG-standarder och bestämmelser, inklusive CSRD och GRI, efterlevs genom automatiserad rapportering, verktyg för kommunikation och engagemang, vilket gör det överskådligt för alla intressenter.​ Full support till revisorerna för att få tillgång till rapporter och verifieringskedja.

Vanliga frågor om produkten

Vad omfattas (inte) av Sustainability Master?
Är Sustainability Master redan tillgänglig?
Hur säker är Sustainability Master?
Vad behöver jag för att använda Sustainability Master?
Vilken är tekniken bakom Sustainability Master?
Passar Sustainability Master in i mitt applikationslandskap?
Har jag råd med Sustainability Master?
Vem sköter uppdateringen av Sustainability Master?

Boka en demo

Ta ett avgörande steg mot att uppnå dina ESG-mål, minska riskerna och skapa en mer hållbar framtid. Boka en demo i dag!