Skip to content

Specialiserad för dina behov

 

Utforska våra omfattande resurser och råd, som är skräddarsydda efter olika affärsroller, och ge ditt team fler möjligheter att skapa positiv förändring.

Lägg grunden för framgång genom anpassad support och expertis

Skräddarsydda lösningar för alla affärsroller

Synen på hur man kan bidra till att göra ESG till en framgång för organisationen skiljer sig åt mellan olika verksamhetsområden och ledarskap. Sustainability Master och vårt team av utbildade, digitala ESG-experter har det som krävs för att täcka varje rolls specifika perspektiv.

AdobeStock_462804875_Preview

ESG och hållbarhetsteam

Säkra den strategiska acceptansen och skapa effektiva samarbetsmöjligheter. Det är en utmaning att skapa samsyn mellan intressenter med olika perspektiv.

 • Anpassa ESG-målen till den övergripande organisationsstrategin.
 • Hantera och prioritera initiativ för att säkerställa maximal påverkan
 • Samarbeta med interna och externa intressenter
AdobeStock_215612419

Ekonomichef och finansiella ledarfigurer

Efterlevnadskraven ökar och CSRD och ESRS kommer att implementeras inom kort. Kostnadskontroll kvarstår dock som en prioritet.

 • Navigera efterlevnadskraven effektivt
 • Automatisera rapporteringsprocesserna och spara tid och resurser
 • Verkställ strategier för att optimera ekonomihanteringen
AdobeStock_487248459

VD och styrelse

Hur kan man förvandla krav till en möjlighet? Lita på oss! Vi ser till att din organisations rykte skyddas.

 • Kommunicera ditt hållbarhetsengagemang på ett transparent sätt
 • Få uppdateringar i realtid om alla dina ESG-mål
 • Ligg steget före genom att övervaka trender och konkurrenternas agerande
2-1

Operativ chef och affärsverksamhet

Rutiner för en slimmad verksamhet går hand i hand med att driva innovationen framåt. Det är dock nödvändigt att ha rätt hantering på plats för att tackla de många initiativen.

 • Anpassa ESG-rutinerna till principerna för en slimmad verksamhet för att maximera effektiviteten
 • Effektivisera projektledningen och prioriteringsarbetet
 • Identifiera och åtgärda flaskhalsar för att säkerställa smidig drift
Detailed

Innovation och digitala ledare

Hållbarhet och teknik är beroende av varandra. Genom att se den transformativa potentialen kan man hantera konkurrerande prioriteringar.

 • Öka intressenternas engagemang och driv på innovationen
 • Anpassa ESG-målen till de digitala strategierna för att få en synergistisk effekt
 • Maximera hållbarhetsfördelarna genom digitalisering
AdobeStock_194083528

IT-chefer

Det är en ständig utmaning att hitta robusta lösningar för att möta de föränderliga kraven samtidigt som man måste hantera befintliga arbetsbelastningar.

 • Integrera med befintlig IT-infrastruktur för att dra nytta av API:erna.
 • Automatisera ESG-datainsamlingen och säkerställ dataintegriteten
 • Förbättra det tvärfunktionella lagarbetet och kunskapsutbytet

Boka en demo

Ta ett avgörande steg mot att uppnå dina ESG-mål, minska riskerna och skapa en mer hållbar framtid. Boka en demo i dag!